Tip de redactie: info@dorpsraadhaelen.nl

logo_outline X 10v2

Aktueel

Klik op een plaatje voor meer informatie

Opening van het Bomenbos Leudal

Zaterdag 27 mei vindt de opening plaats van het Bomenbos Leudal.

Het Bomenbos bevindt zich op het voormalig tennisterrein in Haelen. Door fusering van de tennisverenigingen van Haelen en Horn kwam dit tennisterrein leeg te liggen. De gemeente heeft het daarop laten inrichten als een educatief en informatief natuurterrein waarin bomen de hoofdrol spelen. In het Bomenbos Leudal zijn nu 90 verschillende soorten bomen te vinden afkomstig van onder meer de; Berkenfamilie, Iepenfamilie, Esdoornfamilie, Eikenfamilie, Beukenfamilie en vele anderen. Van elke familie staan er 9 verschillende bomen.

Verslag van 2e vergadering van Haelense verenigingen van 25 april jl.

Dinsdag 25 april zijn Haelense verenigingen voor de tweede  keer bij elkaar gekomen om verder te praten over waar en hoe verenigingen in Haelen beter met elkaar kunnen gaan samenwerken om een aantal, zoals blijkt, gemeenschappelijke problemen aan te pakken. Centraal in deze tweede vergadering stond een presentatie van de Open Club Roggel (OCR) door Henny van den Beuken en Ruud van Wijlick.  OCR is een samenwerkings-verband van liefst 17 verenigingen uit Roggel. Een belangrijke conclusie van de presentatie is dat samenwerking niet mogelijk is zonder elkaar goed te kennen.

Daarom wordt voorgesteld om op de volgende bijeenkomst, op 16 mei, dit aspect eerst verder te verdiepen door een aantal korte presentaties van enkele Haelense verenigingen.

Verslag bijeenkomst 25 April

Verslag bijeenkomst 22 Maart

Haelen Dorp van de maand

Verandering vorm Klankbordgroep Zevenellen

Halverwege 2020 nam OML het initiatief voor de vorming van de klankbordgroep Zevenellen. Gedurende de start van de klankbordgroep Zevenellen bestond deze uit een divers gezelschap: van dorpsraden tot vertegenwoordiging vanuit milieugroeperingen, van direct omwonenden tot flora en fauna. Het doel van de klankbordgroep was om belanghebbenden te informeren en samen te kijken naar de best mogelijke oplossingen voor vraagstukken die zich aandienden op bijvoorbeeld onderwerpen als infrastructuur, groen of de opbouw van bedrijfsgebouwen op de bedrijventerreinen van OML (ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg / Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen) en WBCZ (World Biobased Center Zevenellen). Lees meer: Verandering vorm Klankbordgroep Zevenellen | Gemeente Leudal

 

Haelen Dorp van de maand

Na Hunsel wordt Haelen het dorp van de maand! In mei zetten medewerkers van de Gemeente Leudal zich in om allerlei werkzaamheden in de openbare ruimte aan te pakken. Denk aan het opknappen van zitbankjes en vuilnisbakken, het rechtzetten van verkeersborden, verwijderen van onkruid, straten vegen en het nakijken van speelvoorzieningen. Maar ook aan thema’s die in het oog van de Haelense inwoners belangrijk en wenselijk zijn om aan te pakken. Uiteindelijk komen alle 16 kernen van de Gemeente Leudal aan de beurt.   

https://www.leudal.nl/haelen-dorp-van-de-maand

Hondenspeelweide “Achter Belle-Naad” in Haelen-Nunhem


Sinds kort is Haelen en Nunhem een speelweide voor honden rijker. Het omheinde losloopgebied voor honden ligt aan een zijpad naar het Leudal, halverwege de Kampweg richting Nunhem. Achter de voormalige boerderij van Belle-Naad. De speelweide is nog niet helemaal ingericht – dat gebeurd de komende maanden nog door vrijwilligers – maar er wordt nu al veel gebruik van gemaakt door Haelense en Nunhemse hondenliefhebbers!

Rondom het Leudal no 189

Net verschenen: het lentenummer 2023, nr. 189 van het kwartaaltijdschrift Rondom het Leudal, uitgegeven door de Studiegroep Leudal.
De geabonneerde lezers kunnen weer genieten van een aantal gevarieerde artikelen over natuur, landschap en cultuurhistorie in het Leudal-gebied. Met in het lentenummer aandacht voor de onlangs afgeschafte hondenbelasting, herinneringen aan de band Girls Walk By, opvallende wegbermplanten in het Leudal, de NSSK Motorschool in Heibloem tijdens de Tweede Wereldoorlog en het Leudal in (land)kaarten.
De artikelen worden met circa 25 foto’s en illustraties geïllustreerd.

Limbirds : Vogelexcursies

Ervaren Limburgse vogelaars organiseren excursies in diverse natuurgebieden in Limburg

Limbirds maakt vogels kijken toegankelijk voor leek en liefhebber

Limbirds organiseert sinds april 2023 vogelexcursies in verschillende natuurgebieden in Limburg. Vier Limburgse vogelaars met ieder meer dan 30 jaar ervaring in ‘vogels kijken’ delen hun kennis over de vele vogelsoorten in onder andere het Leudal, de Groote Peel, de Meinweg en het Weerterbos. Deelnemers leren vogels herkennen, hun gedrag begrijpen en worden geïnspireerd om zelf de vogelwereld te gaan ontdekken. Passie voor vogels kijken en plezier beleven aan het buiten zijn, vormen belangrijke pijlers van Limbirds. Meer informatie over Limbirds is te vinden op www.limbirds.nl

Voor meer informatie of rechtenvrij beeldmateriaal, kunt u contact opnemen met:

Limbirds
info@limbirds.nl
Ivo Meeuwissen
0624739724

Kleding inzameling Mensen in Nood

Sam’s Kledinginzameling voor de Stichting Mensen in Nood.

De jaarlijkse kledinginzameling voor Stichting Mensen in Nood
is op Dinsdag 2 Mei a.s. bij de kerk in Haelen van 17.00u tot 19.00u
U kunt dan weer schone en draagbare kleding- kinderkleding-
beddengoed-goede handdoeken, ook goede schoenen(wel gebonden)
aanbieden in dichtgebonden vuilniszakken.
Dekbedden en kussens kunnen wij niet aannemen.
Alvast dank voor uw medewerking.
Voor evt. vragen: Door Jacobs-Kouters Tel. 0475-594225
Contactpersoon Stichting Mensen in Nood

Oproep Redactie Dorpsraad

Welkom bij onze website!

Hier houden we u op de hoogte van wat er gaande is in de buurt, delen we verhalen en laten we u kennismaken met de mensen die in onze gemeenschap wonen, hebben gewoond of gaan wonen.
Maar om dit alles mogelijk te maken, hebben we jouw hulp nodig!

Heeft u dus een verhaal of een nieuwtje, dat u wilt delen met alle dorpsgenoten of heeft uw vereniging leuke plannen, waar ook niet-leden welkom zijn, zet het op de mail aan redactie@dorpsraadhaelen.nl


De redactie is ook nog op zoek naar 2 of 3 mede redacteuren. Taak van de redacteuren is om de ingezonden teksten waar nodig te redigeren en eventueel zelf teksten te maken aan de hand van tips of zelf opgemerkte zaken.

Op zoek naar...

Zaterdag 27 mei   “Back to dancing Geelen” reünie

Heb jij foto’s of filmmateriaal van dancing Geelen laat het ons weten via info@dorpsraadhaelen.nl

Van bands die daar speelden zoeken we met name nog materiaal van de groep Windmill.

ECI Nooit te oud om te leren...

Nieuwe creatieve cursussen 60-plussers, nu naast Roermond ook in Leudal

Nooit Te Oud?! biedt betaalbare creatieve cursussen voor 60-plussers in gemeente Roermond en nu voor het eerst ook in gemeente Leudal. In de periode van 27 februari t/m 8 mei 2023 zullen steeds verschillende cursussen van start gaan, in de categorieën muziek, beeldende kunst en beweging!

Eenmalige Energietoeslag 2023

Vanwege de stijgende energieprijzen heeft het kabinet in 2022 een energietoeslag van in totaal €1.300 aan huishoudens met een laag inkomen beschikbaar gesteld. Dit om hen te helpen bij het betalen van de energierekening. Vanaf 1 januari 2023 is het niet meer mogelijk om energietoeslag 2022 aan te vragen. 

Aktiviteiten

Zie agenda voor details.

26 t/m 30 Mei Dorpsraad : Kermis in Haelen
27 mei  “Back to dancing Geelen” reünie.
27 mei: Bomenbos Leudal in Haelen
10 Juni  60 Jaar Jeugdvoetbal
12 t/m 25 Aug. KVW Haelen/Nunhem
25 Aug KVW afsluiting met Vlaamse Kermis
1 Oktober 5 Jaar Forever Young Leudal.

© 2023 Amarillo Media