De Dorpsraad

Nieuwe website in aanbouw

Binnenkort komt hier de  nieuwe website van de Dorpsraad Haelen.

Tevens is er een beeldkrant met Nieuws

Hier vindt U straks staan:

  • Agenda: Wat er in Haelen te doen is
  • Werkgroepen info van de Dorpsraad
  • Verenigingsnieuws

De Dorpsraad Haelen is opgericht om het algemene belang van Haelen en zijn bewoners te behartigen. Een van de taken van de Dorpsraad is om richting gemeente aan te geven wat de inwoners van Haelen belangrijk vinden met betrekking tot de leefbaarheid van Haelen en welke problemen aangepakt moeten worden. Omgekeerd kan de gemeente (voorgenomen) beleid toetsen door het aan de Dorpsraad voor te leggen.Het bestuur van de Dorpsraad heeft ervoor gekozen om te werken in werkgroepen, te weten:

  • Culturele evenementen,
  • Verkeer en veiligheid,
  • Wonen en leven,
  • Verenigingen en jongeren.

De Dorpsraad stelt u via deze website in de gelegenheid om de werkgroepen en het bestuur te informeren en adviseren over onderwerpen die met de leefbaarheid in Haelen te maken hebben.

© 2023 Amarillo Media