Tip de redactie: info@dorpsraadhaelen.nl

logo_outline X 10v2

Aktueel

Klik op een plaatje voor meer informatie

Film middag jeugd Nunhem en Haelen

Zaterdag 7 oktober is er een filmmiddag voor de jeugd. Niet alleen voor de Nunhemse jeugd maar ook voor onder meer de kinderen van Haelen.

Eenmalig zetten we op zaterdag een bioscoopscherm op in de gymzaal in Nunhem, zodat op die dag de gemeente Leudal een bioscoopzaal heeft.

De filmmiddag begint om 14:00 uur. De entree kost € 10,- (inclusief een versnapering)

Klik hier voor de poster

Haelen Laeftj!

Beste Vreigeliers biej t Kèsjtiël,

Dit joar mooge en goan wea weer, mit hieel veul plezeer, een “Vreigele biej ‘t Kèsjtiël” organiseren en wel op zaoterdig 4 November 2023, van 19.00 – 23.00 oer in Kèsjtiël Aldenghoor;

Cursus Bridgeclub Never down Leudal

Bridgeclub  Never down Leudal start op 31 oktober 2023 weer een beginnerscursus
in Haelen. De bekende en ervaren bridgedocent
Hermine Puts- Barten
zal een cursus van 12 lessen verzorgen waarin u de beginselen van het
spel worden bijgebracht. Dit tegen een aantrekkelijk tarief van slechts
€75,-, inclusief cursusboek.

Basismuziekcursus Leerlingen groep 4 en 5

Wil je graag muziek maken in groepsverband?  Dan kan de de basis muziekcursus voor leerlingen van groep 4 en 5  een mooie mogelijkheid voor je zijn. Klik op bovenstaand plaatje voor meer info.

September Aktiviteiten KBO

  • 6 september : Aanschuifmaltijd
  • 9 September H.Mis
  • 9 t/m 14 September  Bloementapijt kruiswegpark Roermond
  • 22 September Kienen in de Horst

Jong Nederland Haelen Miniorengroep

Aanmelden van kinderen uit groep 1 en 2 voor de miniorengroep van Jong Nederland Haelen

Klik op het plaatje voor meer info.

Forever Young Leudal 5 jaar !

Op 1 Oktober viert Forever Young Leudal haar 5-jarig bestaan.. Voor details: klik op het plaatje hierboven.

Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Leudal.

Speelruimteplan

Als Gemeente Leudal zijn we continu bezig met het verbeteren van onze leefomgeving. We gaan daarom een nieuw plan opstellen voor de speelruimtes. In het plan staan de aandachtspunten waar we ons op gaan richten in de komende jaren. 

Initiatief van een openbare basisschool in Buggenum

Stem mee voor het initiatief van een openbare basisschool in Buggenum

Er is goed nieuws voor de inwoners van Buggenum! Een groep enthousiaste ouders heeft het initiatief genomen om een openbare basisschool in het dorp te realiseren. Als gemeente ondersteunen we dit initiatief! Nu hebben we jouw hulp nodig om dit idee te laten slagen. Doe mee en dien een ouderverklaring in!

Vergadering Haelense Verenigingen 12 Juni

Kort verslag van de vergadering van Haelense verenigingen op 12 juni j.l.

De Haelense verenigingen zijn de laatste maanden een aantal keren bij elkaar gekomen om te praten over waar en hoe verenigingen in Haelen beter met elkaar kunnen gaan samenwerken om een aantal, vaak  gemeenschappelijke, problemen aan te pakken. Op de bijeenkomst van maandag 12 juni hebben zich een vijftal verenigingen gepresenteerd om de problematiek beter te duiden en te begrijpen.

Bovendien nemen RZL en RKVV Haelen het initiatief tot het oprichten van een Open Club Haelen (OCH) met als doel de leefbaarheid in Haelen te bevorderen en te behouden.

In het bijgaand verslag volgt een korte samenvatting van de presentaties en het initiatief voor de OCH.

Ecoservice Europe stelt zich voor

Nieuw bedrijf op bedrijventerrein Zevenellen?

Maandag, 5 juni, j.l. is er in Buggenum een presentatie geweest van een potentiële nieuwkomer op het bedrijventerrein in ontwikkeling Zevenellen. EcoService Europe gaf een toelichting op hun plannen voor geïnteresseerden en omwonenden van Zevenellen. De Werkgroep Zevenellen van de Dorpsraad Haelen was aanwezig en heeft een kort verslag gemaakt.

Opbrengst Goede Doelen Collecte 2023

De totale opbrengst van de collecte Goede Doelen in Haelen, Buggenum en Nunhem in 2023 bedraagt:
€ 14.133,50

Hartelijk dank voor de bijdrage aan de collecte van 2023! Met dank aan onze collecteleiders, de collectanten en natuurlijk de betrokken inwoners van Haelen, Buggenum en Nunhem.

Stichting Goede Doelen Haelen, Buggenum & Nunhem
(goededoelenhbn@gmail.com )

Klankbordgroep Zevenellen

Verandering vorm Klankbordgroep Zevenellen

Halverwege 2020 nam OML het initiatief voor de vorming van de klankbordgroep Zevenellen. Gedurende de start van de klankbordgroep Zevenellen bestond deze uit een divers gezelschap: van dorpsraden tot vertegenwoordiging vanuit milieugroeperingen, van direct omwonenden tot flora en fauna. Het doel van de klankbordgroep was om belanghebbenden te informeren en samen te kijken naar de best mogelijke oplossingen voor vraagstukken die zich aandienden op bijvoorbeeld onderwerpen als infrastructuur, groen of de opbouw van bedrijfsgebouwen op de bedrijventerreinen van OML (ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg / Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen) en WBCZ (World Biobased Center Zevenellen). Lees meer: Verandering vorm Klankbordgroep Zevenellen | Gemeente Leudal

 

Hondenspeelweide “Achter Belle-Naad” in Haelen-Nunhem


Sinds kort is Haelen en Nunhem een speelweide voor honden rijker. Het omheinde losloopgebied voor honden ligt aan een zijpad naar het Leudal, halverwege de Kampweg richting Nunhem. Achter de voormalige boerderij van Belle-Naad. De speelweide is nog niet helemaal ingericht – dat gebeurd de komende maanden nog door vrijwilligers – maar er wordt nu al veel gebruik van gemaakt door Haelense en Nunhemse hondenliefhebbers!

Limbirds : Vogelexcursies

Ervaren Limburgse vogelaars organiseren excursies in diverse natuurgebieden in Limburg

Limbirds maakt vogels kijken toegankelijk voor leek en liefhebber

Limbirds organiseert sinds april 2023 vogelexcursies in verschillende natuurgebieden in Limburg. Vier Limburgse vogelaars met ieder meer dan 30 jaar ervaring in ‘vogels kijken’ delen hun kennis over de vele vogelsoorten in onder andere het Leudal, de Groote Peel, de Meinweg en het Weerterbos. Deelnemers leren vogels herkennen, hun gedrag begrijpen en worden geïnspireerd om zelf de vogelwereld te gaan ontdekken. Passie voor vogels kijken en plezier beleven aan het buiten zijn, vormen belangrijke pijlers van Limbirds. Meer informatie over Limbirds is te vinden op www.limbirds.nl

Voor meer informatie of rechtenvrij beeldmateriaal, kunt u contact opnemen met:

Limbirds
info@limbirds.nl
Ivo Meeuwissen
0624739724

Oproep Redactie Dorpsraad

Welkom bij onze website!

Hier houden we u op de hoogte van wat er gaande is in de buurt, delen we verhalen en laten we u kennismaken met de mensen die in onze gemeenschap wonen, hebben gewoond of gaan wonen.
Maar om dit alles mogelijk te maken, hebben we jouw hulp nodig!

Heeft u dus een verhaal of een nieuwtje, dat u wilt delen met alle dorpsgenoten of heeft uw vereniging leuke plannen, waar ook niet-leden welkom zijn, zet het op de mail aan redactie@dorpsraadhaelen.nl


De redactie is ook nog op zoek naar 2 of 3 mede redacteuren. Taak van de redacteuren is om de ingezonden teksten waar nodig te redigeren en eventueel zelf teksten te maken aan de hand van tips of zelf opgemerkte zaken.

Op zoek naar...

Zaterdag 27 mei   “Back to dancing Geelen” reünie

Heb jij foto’s of filmmateriaal van dancing Geelen laat het ons weten via info@dorpsraadhaelen.nl

Van bands die daar speelden zoeken we met name nog materiaal van de groep Windmill.

ECI Nooit te oud om te leren...

Nieuwe creatieve cursussen 60-plussers, nu naast Roermond ook in Leudal

Nooit Te Oud?! biedt betaalbare creatieve cursussen voor 60-plussers in gemeente Roermond en nu voor het eerst ook in gemeente Leudal. In de periode van 27 februari t/m 8 mei 2023 zullen steeds verschillende cursussen van start gaan, in de categorieën muziek, beeldende kunst en beweging!

Eenmalige Energietoeslag 2023

Vanwege de stijgende energieprijzen heeft het kabinet in 2022 een energietoeslag van in totaal €1.300 aan huishoudens met een laag inkomen beschikbaar gesteld. Dit om hen te helpen bij het betalen van de energierekening. Vanaf 1 januari 2023 is het niet meer mogelijk om energietoeslag 2022 aan te vragen. 

Aktiviteiten

Zie agenda voor details:

  • 1 Oktober 5 Jaar Forever Young Leudal.
  • 7 Oktober Film Jeugd Nunhem en Haelen
  • 31 Oktober Cursus Bridgeclub Never Down Leudal
  • 4 November : Haelen Laeftj ! Kestiël Aldenghoor

© 2023 Amarillo Media