Werkgroepen

Werkgroepen dorpsraad Haelen

De dorpsraad bestaat uit mensen van verschillende achtergronden en expertises. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de kwaliteiten van de dorpsraadsleden worden de activiteiten uitgevoerd door enkele werkgroepen met een specifieke taak.

Elke  werkgroep bestaat naast leden van de dorpsraad ook uit vrijwilligers. Deze vrijwilligers kunnen op afroep de werkzaamheden ondersteunen. Ze zijn niet officieel lid van de dorpsraad.

Werkgroep Centrum

Deze werkgroep is gericht op de leefbaarheid van het centrum van Haelen. Concrete onderwerpen zijn 

  • het inzetten voor het behoud van de kermis
  • activiteiten voor ouderen zoals de senioren avondwandeltocht 
  • bestemming van het voormalig gemeentehuis
  • bushalte(s) en bus route door de kern

Leden van de werkgroep: Fiet Fermont,  Simone Kantelberg ,Idie Smeets, Koos Baats en Wilma van Roy

Werkgroep groen

Deze werkgroep wil samen met de gemeente meedenken over en meehelpen aan de instandhouding en eventuele verbetering van de groenvoorzieningen in het dorp.

Ook is er aandacht voor het opruimen en voorkomen van zwerfvuil.

Leden van de werkgroep: Mart Bergs, Simone Kantelberg

Werkgroep Zevenellen

Deze werkgroep houdt zich bezig met de ontwikkelingen op en rond het voormalige PLEM terrein. Op deze plek wordt een Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen (DMBZ) ontwikkeld.

Leden van de werkgroep: Henk Hendriks, Frans van Poppel

Werkgroep Communicatie

Deze werkgroep verzorgt de publicaties op Facebook en op de website van berichten die in de ogen van  de dorpsraad belangrijk zijn.

Leden van de werkgroep: Simone Kantelberg, Idie Smeets

Werkgroep Leefbaarheid

Deze werkgroep kijkt naar de ontwikkelingen rond arbeidsmigranten in de kern.

Leden van de werkgroep: Henk Hendriks, Koos Baats

Via het contactformulier kunt u contact opnemen met de werkgroepen

Werkgroep Jeugd

Deze werkgroep bekijkt hoe de dorpsraad de jeugd met raad en daad kan ondersteunen.

Leden van de werkgroep: Simone Kantelberg, Marly Kurvers.