logo_outline X 10v2

De Dorpsraad

De Dorpsraad Haelen

De dorpsraad Haelen stelt zich ten doel:

  • Belangen van de burgers te inventariseren en onder de aandacht te brengen van het bevoegd gezag, dan wel bij andere partijen.
  • Culturele activiteiten te bevorderen en daarbij de samenwerking tussen verenigingen te bepleiten, te stimuleren en te coördineren.
  • Te communiceren met de burgers door middel van een beeldkrant, website en andere digitale media. Daarbij een platform te bieden waar alle verenigingen van Haelen gebruik van kunnen maken. Ook andere middelen zoals gedrukte media en sandwichborden kunnen ingezet worden.
  • Activiteiten te ontplooien ten behoeve van het dorp en de bewoners. Daarbij beogen we de leefbaarheid in Haelen te bevorderen.

 

Enkele voorbeelden welke reeds zijn opgestart of welke hebben plaatsgevonden.

  1. Feestelijke verlichting in het centrum van Haelen gedurende de wintermaanden.
  2. Een kerstboom plaatsen bij de kerk.
  3. Bloembakken om het centrum van Haelen op te vrolijken.
  4. Bijeenkomsten voor senioren en kinderen van de basisschool in het kermisweekend.
  5. Beeldkrant als communicatiemedium.
  6. Website met activiteitenagenda en nieuws is in voorbereiding.

Momenteel heeft de Dorpsraad Haelen geen vaste bron van inkomsten. Er is een kleine subsidie van de gemeente, er zijn enkele ondernemers en particulieren welke hebben gesponsord.

Als voorbeeld:
De kosten van de beeldkrant zijn volledig betaald uit eigen zak van leden van de Dorpsraad. Ook de benodigde tijd is gratis beschikbaar gesteld.

De leden van de dorpsraad doen hun werk onbezoldigd. Vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

Dat men uit eigen beurs de benodigde spullen betaalt kan op termijn niet de bedoeling zijn. Dus zijn we op zoek naar structurele bronnen van inkomsten.

© 2023 Amarillo Media