Werkgroep overlegt met Provincie over ontwikkelingen

      Reacties uitgeschakeld voor Werkgroep overlegt met Provincie over ontwikkelingen

Provincie Limburg informeert werkgroep Stations Leudal

Op 22 februari 2016 had de werkgroep Stations Leudal overleg met de Provincie Limburg over de ontwikkelingen rond de stoptrein Roermond Weert. Na de radiostilte van de laatste maanden wordt er de komende maanden weer volop gewerkt aan de plannen.

Eerste fase verkennend onderzoek

nieuwsbrief_36Na het positieve oriënterend onderzoek heeft de provincie aangegeven dat zij een verkennend onderzoek willen laten uitvoeren. Provinciale Staten van Limburg hebben hiervoor het benodigde geld ter beschikking gesteld. Het verkennend onderzoek wordt uitgevoerd door ProRial. Dit onderzoek zal uit twee fasen bestaan. De eerste fase begint naar verwachting in mei 2016. Dit onderzoek zal ongeveer drie maanden duren. In dit onderzoek wordt bijvoorbeeld gekeken of het technisch mogelijk is om de intercity en de stoptrein zo op elkaar af te stemmen dat ze samen op hetzelfde spoor kunnen rijden. Als alles normaal verloopt dan zullen de resultaten van de eerste fase dus in augustus bekend zijn.

Tweede fase verkennend onderzoek

Als de eerste fase van het verkennend positief is dan zal dit direct gevolgd worden door de tweede fase. Dit onderzoek zal ongeveer 4 maanden duren. De tweede fase van het verkennend onderzoek moet antwoord geven op de vraag of het mogelijk is om een stoptrein te laten rijden tussen Roermond en Weert. Daarbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan welke aanpassingen aan het spoor en de stations gedaan moeten worden om de trein te laten rijden. Gekeken wordt onder meer ook of de spoorwegovergangen niet te lang dicht blijven. Als uit deze tweede verkennende fase dat het mogelijk is een stoptrein te laten rijden dan moet er besloten worden of er geld beschikbaar te stellen de ontwerpfase in te gaan. In de ontwerpfase worden er ook concrete (bouw)tekeningen gemaakt.

Vervolg

Het duurt dus nog tot eind van dit jaar voordat het eindresultaat van het verkennend onderzoek bekend is. Tot die tijd zal de werkgroep regelmatig tussentijds geïnformeerd worden over de voortgang. De provincie en de werkgroep zijn het er over eens dat het proces lang duurt. Maar we gaan er van uit dat ambtelijke molens misschien wel langzaam maar wel gestaag blijven draaien en uiteindelijk dus alles goed komt.