WhatsApp buurtpreventie Haelen

Wilt u ook deelnemen aan uw Buurt-whatsappgroep? Meld u aan via whatsapp.haelen@gmail.com.

Uw smartphone is het middel om mensen in uw buurt te informeren over wat u heeft gezien en wat u daarvan denkt. Door een bericht te plaatsen in de WhatsApp-groep van uw gebied ontvangen meerdere mensen uit uw omgeving de melding en kunnen mee gaan kijken. Waar nodig kan er in de groep overlegd worden of door iemand uit de groep de Politie worden geïnformeerd.