AED’s in Haelen

Wekelijks worden in Nederland ruim 300 mensen getroffen door een plotselinge stilstand in de bloedsomloop. In ongeveer 80% van de gevallen gebeurt dat thuis. Op zulke kritieke momenten is het goed als er hulp dichtbij is. Snelle alarmering en tijdige aanwezigheid van hulpverleners die kunnen reanimeren maken het verschil tussen leven en dood.

Uit onderzoek blijkt dat de kans om een stilstand in de bloedsomloop te overleven afhankelijk is van de tijd die verstrijkt. Als direct 112 gebeld wordt, binnen drie minuten gestart wordt met reanimeren en binnen 6 minuten een stroomstoot gegeven wordt met een AED stijgt de overlevingskans naar ongeveer 40%.

Een automatische externe defibrillator (kortweg AED) is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij een persoon met een stilstand in de bloedsomloop. Op een geautomatiseerde manier wordt dan een elektrische schok toegediend, met als doel het hart weer in een normaal ritme te brengen. De ambulances hebben allemaal een AED bij zich, maar kunnen in de praktijk, meestal door het drukke verkeer, niet sneller dan 8-10 minuten na de melding ter plaatse zijn. Er gaat dus veel kostbare tijd verloren.

Op het moment dat bij de Meldkamer (via 112) melding wordt gemaakt van een (mogelijke) reanimatie wordt niet alleen de ambulance op pad gestuurd. Ook inwoners (vrijwilligers) met een reanimatiediploma kunnen gealarmeerd worden. Deze vrijwilligers en AED’s zijn aangesloten bij het hartslag.nu. Alarmering gaat via SMS of via de app op de mobiele telefoon.