Straatnamen gezocht voor Zevenellenterrein

      Reacties uitgeschakeld voor Straatnamen gezocht voor Zevenellenterrein

Op het bedrijventerrein Zevenellen in Haelen worden een aantal ontsluitingswegen aangelegd, waaraan namen moeten worden gegeven (zie situatietekening). De straatnamen zijn ook nodig om aan nieuw te bouwen bedrijfspanden een adres te kunnen toekennen. Voor de nieuwe wegen heeft de gemeente 4 tot 6 straatnamen nodig (hangt af van inrichting). 

In Leudal wordt de gemeente over straatnaamgeving geadviseerd door dorpsraden en/of Heemkundeverenigingen. De dorpsraad Haelen is gevraagd om vóór 28 april 2021 haar naamgevingsadvies bij burgemeester en wethouders in te dienen. Iedereen kan bij de dorpsraad Haelen eventuele naamgevingvoorstellen/-suggesties indienen (schriftelijk p/a Burg. Aquariusstraat 54, 6081AX Haelen of via info@dorpsraadhaelen.nl).

De situatietekening staat ook op de website van gemeente Leudal:https://leudal.gemeentedocumenten.nl/Naamgeving_openbare_ruimte/Voorgenomen_naamgevingsbesluiten/Situering_(nieuwe)_wegen_bedrijventerrein_Zevenellen_in_Haelen.pdf