Presentatie concept-plan Dorpsgaard “Pluk a Way”

      Reacties uitgeschakeld voor Presentatie concept-plan Dorpsgaard “Pluk a Way”

Frans Voncken (IKL) gaf een presentatie over het belang van een Dorpsgaard in het algemeen en eindigde met concept-plan voor de dorpsgaard in Haelen aan het kruispunt Houtrustlaan – Burg. Honeesingel.

Concept-plan Pluk a way

Over het algemeen werd het plan positief ontvangen. Over onderstaande punten werd gediscussieerd. Frans Voncken neemt alle opmerkingen mee en de architect van IKL zal dan een definitief ontwerp maken:

Men blijft huiverig voor het creëren van een (hernieuwde) hangplek voor jongeren. Ook het gebruik van deze plek als hondenuitlaatplaats is onprettig. Dit zou voorkomen kunnen worden door het zicht op de gaard zo ruim mogelijk te maken, jongeren kunnen zich dan niet meer verschuilen achter struiken etc. Daarnaast zou de gaard afgezet kunnen worden met draad en palen en de toegang beperkt tot een aantal klaphekken. Deze omheining hoeft niet hoog te zijn, maar voldoende hoog om een belemmering te zijn voor hangjongeren en honden. Eventueel kunnen er nog bordjes geplaatst worden.

Mensen, die de dorpsgaard komen bezoeken komen waarschijnlijk voor een deel met de fiets. Voorstel om een paar palen te plaatsen bij de ingang waar de fiets tegenaan geplaatst kan worden.

Mensen, die met de auto komen, zullen die langs de Burg. Honeesingel parkeren. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren, omdat daar hard gereden wordt. Om dit op te lossen, zou er één toegangspoort moeten komen aan het Heyerveld en bij deze ingang een kleine (half)verharde parkeerplaats.

Voor het zit- of speelgedeelte in het midden van de gaard zou één van de te verwijderen eiken gebruikt kunnen worden.  Deze kan gehalveerd worden in de lengte en zo zitgelegenheid bieden. Nadeel hiervan is dan weer dat het aantrekkelijk wordt voor hangjongeren.

De mogelijkheid wordt onderzocht om in samenwerking met Buddy van de Griedt een weiland (500 – 800 m2) te huren van de gemeente om bloemen in te zaaien ter verbetering van de bijenstand.

Het insectenhotel staat dichtbij het pand van de buren. Is er een mogelijkheid dit te verplaatsen? Andere mogelijkheid is het aanleggen van een natuurlijke buffer, waar de insecten niet zo gemakkelijk voorbij gaan. Haagbeuk en beukenhaag zouden dat kunnen doen, maar zijn minder geschikt i.v.m. de witte vlieg. Andere alternatieven zijn Liguster en Veldesdoorn.

De Dorpsgaard is een prima plek om kleinschalige evenementen te houden voor de buurt. Welke evenementen dat zijn bepaalt uiteraard de buurt. Vanuit IKL ligt er een voorstel voor een korte snoeicursus in december 2018.

Zeer binnenkort zal de gaard een flinke onderhoudsbeurt krijgen (Gemeente). Als het plan doorgaat, zullen de nieuwe bomen en struiken in november geplant worden, samen met de kinderen van de basisschool in Haelen. In het voorjaar van 2019 zal dan het bloemenmengsel gezaaid worden.