Praat mee over hoogwaardige snelle fietsroutes tussen Leudal en Roermond

      Reacties uitgeschakeld voor Praat mee over hoogwaardige snelle fietsroutes tussen Leudal en Roermond

De gemeenten Leudal en Roermond onderzoeken samen met de provincie Limburg de haalbaarheid
van een westelijke fietsverbinding tussen Leudal en het station in Roermond en een oostelijke
fietsverbinding vanaf het station in Roermond via het IJzeren Rijn tracé richting Roerstreek.
Vooral voor de westelijke route zijn meerdere mogelijkheden.

Inloopavonden
Roermond en Leudal organiseren gezamenlijk twee inloopavonden om mee te denken over de
haalbaarheid van deze hoogwaardige snelle fietsroutes.
Omwonenden en overige belangstellenden zijn van harte welkom op woensdag 30 januari
in het stadhuis van Roermond (Markt 31, Roermond) of op donderdag 31 januari in het gemeenschapshuis de Roffert in Buggenum, (Berikstraat 11).
Het programma is op beide avonden hetzelfde. Tussen 19.30 uur en 22.00 uur kunnen
belangstellenden binnenlopen en dus kunt u zelf voor een geschikt moment kiezen.
De inbreng tijdens beide avonden wordt meegenomen in de afweging voor de daadwerkelijke
haalbaarheid van de routes. De gemeenteraden van Roermond en Leudal bepalen vervolgens of
zij de routes willen realiseren. Draagvlak vanuit de omgeving is daarvoor van groot belang.

Verkenning van mogelijkheden
In juni 2018 is gestart met een verkenning van de omvang van het fietsgebruik en mogelijke tracés die haalbaar zijn. Dagelijks maken veel fietsers gebruik van de fietspaden naast de N280; dat is een van de drukste fietsverbindingen in de regio. Logisch, want het is de enige verbinding in de regio die over de Maas en het Lateraalkanaal loopt.
Momenteel zijn er 3 mogelijke tracés vanaf station Roermond richting Leudal die worden
onderzocht. Eén via de spoorbrug bij Buggenum en de ander via de Weerd/Maasplassen en over
het Lateraalkanaal. Daarnaast wordt ook het opwaarderen van het huidige fietspad naast de N280
en Maasbrug onderzocht.
In oostelijke richting wordt onderzocht of een fietspad op of naast het historische tracé van de
IJzeren Rijn kansrijk is als fietsverbinding vanaf het station richting Roerstreek -Noord.
Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Roermond:
www.roermond.nl/snelfietsrouteOW