Opruimwerkzaamheden stormhout in het Leudal

      Reacties uitgeschakeld voor Opruimwerkzaamheden stormhout in het Leudal

Staatsbosbeheer voert de komende weken boswerkzaamheden uit in het Leudal. Door de hevige storm in het vroege voorjaar zijn in het Leudal zeer veel bomen omgewaaid. In de eerste weken na de storm is Staatbosbeheer aan het werk geweest om de bomen die over de paden lagen op te ruimen. De komende weken zullen ook de bomen die in de bosvakken liggen geoogst worden. Het zagen gebeurt gecombineerd handmatig en met oogstmachines en zal twee weken duren (tot 15 maart). Daarna is er nog een maand tijd om het gezaagde hout uit de bosvakken te verwijderen en later gefaseerd naar de houtzagerijen te vervoeren. Plaatselijk kunnen de werkzaamheden helaas voor overlast zorgen. Bijzondere dieren en planten zijn vooraf in kaart gebracht en worden tijdens het werk zorgvuldig ontzien.

Bij de zware storm zijn veel bomen omgewaaid. Naar schatting zijn vele honderden, vooral de grotere grove dennen omgegaan, met een gezamenlijke inhoud van ca. 1500 m3 hout. Voor Staatsbosbeheer is dat een flink kapitaal waaruit een deel van het natuurbeheer gefinancierd zou worden. Ook zou een grote hoeveelheid dode stammen toekomstig beheerwerk ernstig belemmeren. Daarom heeft Staatsbosbeheer besloten om nu op korte termijn te proberen zoveel mogelijk van het omgewaaide hout te oogsten en daarmee de markt van duurzame houtproducten te voorzien.

Met de storm zijn er gaten in het kronen dak van het bos ontstaan. Daardoor komt plaatselijk veel zonlicht op de bosbodem. Juist op die plekken zullen de kiemplanten van verschillende boomsoorten snel groeien en de open ruimten vullen met jong bos. Er ontstaat een bos met gevarieerde boomsoorten en leeftijden dat voor plant en dier aantrekkelijk is.

Wat merkt u ervan? De paden kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn doordat ze stuk gereden worden door het werkverkeer. De paden worden zo snel mogelijk na de werkzaamheden hersteld, maar dit herstelwerk kan pas uitgevoerd worden in een periode dat de paden goed droog zijn.

Meer informatie: Voor meer informatie kunt u bellen met Staatsbosbeheer Midden-Limburg, tel. 0475-528500.