leudal schoon aan de maas 2020

      Reacties uitgeschakeld voor leudal schoon aan de maas 2020

Betreft: uitnodiging Startbijeenkomst  en deelnameformulier zwerfvuilactie
              ‘Leudal Schoon aan de Maas 2020’ 

Geachte dorpsraden, buurtcoördinatoren, organisaties, sportverenigingen en scholen

van gemeente Leudal,

De gemeente Leudal heeft mij gevraagd om dit jaar weer de coördinatie ter hand te nemen van de zwerfvuilactie ‘Leudal Schoon aan de Maas 2020’. Deze actie loopt van zaterdag 21 maart tot en met zaterdag 18 april. U kunt zelf een eigen actiemoment uitkiezen.
Bij deze wil ik jullie allemaal uitnodigen om deel te nemen.  Aanmelden kan meteen al via bijgaand deelnameformulier.

Ook wil ik jullie graag uitnodigen voor de start / informatie bijeenkomst van de zwerfvuilactie Leudal Schoon aan de Maas 2020! Deze bijeenkomst wordt gehouden op:

Maandagavond 2 maart 2020, 19.00 uur
in het gemeentehuis in Heythuysen
vergaderzaal: Ja-woord

        Ingang: ‘bestuur ingang’ (vanaf parkeerplaats, linkerkant naast gemeentehuis bij grote poort)

Het voorjaar is de beste tijd om de natuur en de straten in te trekken om alles weer schoon te maken. Wij, burgers en gemeente, zijn samen verantwoordelijk voor ons zwerfafval. Vuil en afval horen niet op straat! Daarom is het belangrijk dat er een dag is dat wij, gemeente en burgers, samen de handen uit de mouwen steken gemeente Leudal weer schoner maken.
Dit jaar sluit de zwerfvuilactie van het Leudal weer aan bij het project ‘De Schone Maas’. Hierin werken Provincie Limburg, Rijkswaterstaat Limburg, gemeenten, terreinbeheerders en natuurorganisaties samen. Het is daarom dat verenigingen, stichtingen of anderszins zich kunnen aanmelden om mee te doen. En voor het eenmalig opschonen van hun wijk, dorpskern of minstens 1 kilometer Maasdal een vergoeding krijgen van € 200,–. Dit geldt dus ook voor jullie!!

Hopelijk zie ik jullie allemaal op de start / informatie bijeenkomst.

Alleen samen kunnen we zwerfvuilactie ‘Leudal Schoon aan de Maas 20120’ tot een succes maken.

Met vriendelijke groet

Mede namens dhr. Jan Dierx (beleidsmedewerker afval / milieu Leudal),

Maaike van Strijp

Coördinator zwerfvuilactie ‘Leudal Schoon aan de Maas 2020’

Ps. Laat ook even weten (via het bijgaande deelnameformulier) of jullie komen de 2e maart.

Start / Informatie bijeenkomst ‘Leudal Schoon aan de Maas 2019’

Maandagavond 2 maart 2020, 19.00 uur, gemeentehuis Heythuysen

Agenda:

 1. Opening
 2. Voorlichtingsfilmpje Schone Maas
 3. Discussie, wat heeft zwerfvuil te maken met de plastic soep?
 4. Actie ‘Leudal Schoon aan de Maas’, nieuwe accenten. De actie breidt zich uit.
 5. Zwerfvuilactie 2020, wie doet waar en wanneer mee. Plattegrond Leudal aanwezig
  waarop we alle acties, voor zover bekend, in kunnen tekenen.
 6. Rol gemeente, levering materialen (grijpers, containers, enz.), …
 7. Speciale aandachtspunten: ophangen banners, plaats containers, …
 8. PR
 9. Rondvraag