kennismaking met de procesregisseurs van de gemeente Leudal.

      Reacties uitgeschakeld voor kennismaking met de procesregisseurs van de gemeente Leudal.

Afgelopen maandag vond er een gesprek plaats op het gemeentehuis van Leudal. Aanwezigen namens de gemeente Leudal, mevrouw Houtakkers en de heer van Aarssen, namens de dorpsraad Koos Baats en Frans Claessens.

Doel van het gesprek: bouwen aan onderlinge contacten en vertrouwen.

De gemeente Leudal wil de contacten proactief opnemen met de dorpsraden. 4 Procesregisseurs gaan de contacten met de dorpsraden opnemen en zijn vanaf september het aanspreekpunt voor de dorpsraden. Elke procesregisseur heeft 4 dorpskernen.

Met de nieuwe aanpak tracht men meer en beter te luisteren naar de wensen en opmerkingen van de inwoners en dorpsraden.

Het verleden:

Er is inmiddels het besef doorgedrongen dat het gehele gemeentelijke apparaat meer rekening moet houden met de wensen en ideeën van de inwoners van de 16 dorpskernen. Problemen zoals Landgoed Leudal, verplaatsing van de bushalte, leegstand in Haelen, verplaatsing milieuparkje (sportpark Houtrust) en ontwikkelingen Zevenellen, niet de schoonheidsprijs verdienen. Dit moet anders, door eerst in overleg te treden met de inwoners en omwonenden. Dus niet meer besluiten, en het als een voldongen feit aan de inwoners voorleggen.

Tot slot:

Koos heeft aangedrongen op een gesprek met wethouder Stan Backus inzake de verplaatsing van de bushalte. 84% van de inwoners van Haelen heeft zijn voorkeur kenbaar gemaakt voor in het centrum. Waarom wenst/wil de gemeente niet luisteren naar de wensen van de inwoners?

De heer van Aarsen zal trachten een gesprek te plannen met betreffende wethouder.

Namens de dorpsraad hebben wij onze medewerking uitgesproken en hopen op een betere samenwerking met de gemeente Leudal.