Ingezonden brief

      Reacties uitgeschakeld voor Ingezonden brief

Het is belangrijk om melding te maken bij de politie wanneer je te maken krijgt met incidenten, diefstal of wanneer je onjuist bejegend wordt. Voor de politie belangrijk om te weten zodat er actie ondernomen kan worden.
Als je het niet meldt dan weten ze ook niets.

Geachte inwoners van Haelen en Leudal,

De afgelopen weken zijn de volkstuinhouders van het volkstuinencomplex gelegen aan de Houtrustlaan en Heyerveld onaangenaam verrast. In 5 weken tijd is er op het complex 10x ingebroken. Dat heeft tot veel onrust geleid onder de volkstuinhouders. Er zijn volkstuinhouders die het heft in eigen hand hebben genomen door in de avond en nachtelijke uren eventuele ongenode gasten op te wachten. Mensen op leeftijd die aangeven zich niet meer veilig te voelen. Nooit eerder is er op deze intense wijze gereageerd op het volkstuinencomplex mbt een inbraak. Deuren en ramen worden gebarricadeerd en sloten aangebracht. Ook zijn er veiligheidsmaatregelen getroffen met sensoren en camera’s. De rust is voorgoed verstoord.
Kort daarna is er ook op andere plekken in Haelen ingebroken. Waarbij heel wat fietsen weggehaald zijn. De vernielingen in het dorp oa van het bushokje aan de Roggelseweg, het gemeentehuis, de fontein bij de kerk en op BS de Leerlingst gaan niet onopgemerkt voorbij. Daarnaast is er in het centrum van Haelen vaker dan eens overlast van hangjongeren die daar hun rommel achter laten. Het komt vaker dan eens voor dat mensen onheus bejegend worden. Deze kinderen hebben geen plek waar ze zich kunnen ophouden in Haelen. Er wordt hard gewerkt om daar een oplossing voor te vinden zodat de jeugd in Haelen in hun eigen omgeving samen kan komen.De volkstuinhouders maken onderdeel uit van de omgevingsdialoog die landgoed Leudal moet voeren mbt de vergunningaanvraag van een nieuwe ingang aan Heyerveld of Houtrustlaan. Uitkomende op de splitsing van Houtrustlaan, Burgemeester Honeesingel en de Nieuwenakker. De inrichting van het Heyerveld is niet zodanig dat deze weg geschikt is voor intensief verkeer. Heyerveld en de Burgemeester Honeesingel zouden dan de uitvalswegen naar het centrum van het dorp moeten worden. Het merendeel van de volkstuinhouders, Houtrustlaan en Nieuwenakker hebben uitgesproken dat onwenselijk te vinden. De volkstuinhouders geven aan er voor hun rust te zitten en vrezen dat het tot extra drukte zal leiden. Mocht er een uitgang komen dan zal dat leiden tot veel extra voetgangers, fietsers en uiteindelijk gemotoriseerd verkeer. Een ingang aan het eind van Heyerveld, tegen de bosrand, zal zeker ook leiden tot een verhoogde druk op het aangrenzende Natura-2000 gebied.
Een deel van de zorgen en de onrust bij het merendeel van de volkstuinhouders gelegen aan deHoutrustlaan en het Heyerveld worden ook gedeeld in het dorp. De signalen vanuit de bevolking in Haelen waaruit blijkt dat mensen zich ongerust maken over de leefbaarheid in ons dorp maken duidelijk dat er wat gedaan moet worden om het tij te keren. De jongeren die geen plek hebben, de vele arbeidsmigranten in verhouding tot het aantal inwoners, de inbraken ook op klaarlichte dag, winkeldiefstallen, bedreigingen en de keren dat iemand onheus bejegend wordt zijn onacceptabel. Het spreekt daarnaast voor zich dat het huisvesten van meer arbeidsmigranten op Landgoed Leudal negatieve gevolgen zal hebben voor de leefbaarheid in Haelen, Natura 2000 en de ontwikkeling van de huizenprijzen.
Ik ben ervan overtuigd dat we middels samenwerking en overleg, dorpsraad, Synthese, politie en de gemeente waarbij ook burgerinitiatieven meegenomen worden in het overleg tot een mooi resultaat kunnen komen waardoor de rust wederkeert in Haelen.
Donderdag 29 april 2021 staat het eerste overleg gepland.

Buddy van de Griendt