Gespreksverslag milieuparkje Roggelseweg

      Reacties uitgeschakeld voor Gespreksverslag milieuparkje Roggelseweg

Onderwerp: verplaatsing milieupark gelegen aan het sportpark te Haelen.

Aanwezig namens de gemeente Leudal: de heren J. Dierx en J. Janssen.

Aanwezig namens de dorpsraad Haelen: de heren, K. Mulder, K. Baats en F. Claessens.

De gemeente Leudal heeft opdracht gegeven aan de Anteagroup(architecten en advies),  om alle milieuparken in Leudal in kaart te brengen.

Doel: Milieuparken dienen centraal gelegen te zijn, goed bereikbaar, en er moet sociale controle zijn. Ook moeten er, indien mogelijk, zoveel mogelijk containers ondergronds geplaatst worden.

Huidige problematiek: Illegaal dumpen en vissen in containers.

Mogelijke nieuwe locatie: verplaatsen van containers vanaf het sportpark naar de van Boetzelaarstraat.

De Dorpsraad Haelen heeft ernstige bezwaren tegen verplaatsing naar de eventuele nieuwe locatie om de volgende redenen:

  • Verplaatsing naar een woonwijk met kleine kinderen vinden wij niet verstandig;
  • Verkeersintensiteit zorgt alleen maar voor meer onveiligheid en hinder;
  • Huidige locatie is bij iedereen bekend;
  • Geluidshinder voor omwonenden;
  • Ter plaatse is een speelveldje voor kinderen;
  • Op de eventuele nieuwe locatie is geen sprake van meer sociale controle.
  • In het uitgebrachte rapport is het nagelaten om te controleren of er ondergrondse leidingen lopen, derhalve dus niet compleet

Voorstel Dorpsraad Haelen:

  • Handhaven van de huidige locatie;
  • Herinrichten van de parkeerplaats en de afvalcontainers anders plaatsen waardoor ze zichtbaar zijn vanaf de weg;
  • Afvalcontainers ondergronds maken;

Afspraak:

De heren Dierx en Janssen zullen aan de verantwoordelijke wethouders (Martens en Verlinden) onze bezwaren en voorstel kenbaar maken en hen vragen of het voorstel haalbaar is.

Reactie Gemeente Dhr. Dierx:

Zoals aangegeven zullen we het voornemen om het wijkmilieupark naar de beoogde locatie te verplaatsen niet uitvoeren en wordt aanleg ondergronds wijkmilieupark meegenomen bij de aanpak van de parkeerplaats bij het zwembad/sportvelden.