Duurzaamheidsenquête

      Reacties uitgeschakeld voor Duurzaamheidsenquête

Leudal Aardgasvrij in 2050!

In het Nationaal Klimaatakkoord dat de regering in 2018 heeft afgesloten, is afgesproken dat Nederland in 2050 energieneutraal moet zijn. Dat betekent dat we tegen die tijd 95% minder broeikasgassen mogen uitstoten en vrijwel volledig van het aardgas af moeten. Een moeilijke en complexe opgave, zowel op technisch, financieel, alsook op sociaal gebied.

Als tussenliggende doelstelling is afgesproken dat Nederland in 2030 49% minder broeikasgassen uitstoot, en dat alvast 1,5 miljoen huizen van het gas af moeten. Voor de Gemeente Leudal betekent dit een doelstelling van 3.100 woningen die aardgasvrij moeten worden gemaakt.

Leudal is al een van de groenste gemeenten van Limburg, en ook in de warmtetransitie van aardgas naar groene energie willen wij graag ons steentje bijdragen. Maar dit doen we niet zonder onze inwoners hierbij te betrekken. Graag willen wij van U weten hoe U tegenover de aankomende warmtetransitie staat, wat uw behoeften en wensen zijn m.b.t. het aardgasvrij maken van uw woning, en hoe U in het komende proces betrokken wilt worden. Daarom is het belangrijk dat U uw stem laat horen! De resultaten van deze enquête zullen uitdrukkelijk worden meegenomen in de plannen voor de warmtetransitie die de gemeente de komende tijd maakt.

De gemeente Leudal heeft een Duurzaamheidsenquête opgesteld.
Doe mee en vul deze enquête direct in:

https://surveys.enalyzer.com/survey/linkindex?pid=hsmu6h6p