De Dorpsraad

De Dorpsraad Haelen is opgericht om het algemene belang van Haelen en zijn bewoners
te behartigen. Een van de taken van de Dorpsraad is om richting gemeente aan te geven
wat de inwoners van Haelen belangrijk vinden met betrekking tot de leefbaarheid van
Haelen en welke problemen aangepakt moeten worden. Omgekeerd kan de gemeente
(voorgenomen) beleid toetsen door het aan de Dorpsraad voor te leggen.
Het bestuur van de Dorpsraad heeft ervoor gekozen om te werken in werkgroepen, te weten:
culturele evenementen, verkeer en veiligheid, wonen en leven, verenigingen en jongeren.

De Dorpsraad stelt u via deze website in de gelegenheid om de werkgroepen en het bestuur te
informeren en adviseren over onderwerpen die met de leefbaarheid in Haelen te maken hebben.