Persbericht: Informatiebijeenkomst over opvanglocatie Landgoed Leudal

Sinds een aantal maanden fungeert Landgoed Leudal in Haelen gedeeltelijk als tijdelijke opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. In eerste instantie was dat voor een termijn van 6 maanden. De gemeente heeft het voornemen om de opvang van Oekraïense vluchtelingen op deze locatie vanaf half november met een half jaar te verlengen. Om omwonenden hierover te informeren, vindt op 21 september aanstaande een bijeenkomst plaats. Omwonenden zijn hiervoor per brief uitgenodigd.

Voornemen

De gemeente heeft dit voornemen, omdat het einde van de oorlog nog niet in zicht is en het beroep dat op gemeenten wordt gedaan om te voorzien in huisvesting voor Oekraïense vluchtelingen niet minder is geworden. Dit maakt dat de gemeente momenteel voorbereidingen treft om de duur van de opvang op locatie Landgoed Leudal te verlengen. Het aantal personen dat er maximaal opgevangen kan worden, wijzigt niet. Daarnaast blijft de gemeente Leudal locaties zoeken voor huisvesting van Oekraïense vluchtelingen voor de lange termijn.

Informatiebijeenkomst
De bijeenkomst vindt plaats op 21 september aanstaande in de raadzaal van het gemeentehuis en duurt van 19.30 tot 20.30 uur. Aanwezigen worden in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Inwoners die op voorhand al vragen of opmerkingen hebben, kunnen deze t/m vrijdag 16 september aanstaande alvast toesturen via info@leudal.nl o.v.v. Opvanglocatie Landgoed Leudal.

Inwoners die niet bij deze bijeenkomst aanwezig kunnen zijn, kunnen achteraf een geluidsverslag van de avond digitaal naluisteren.

­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________________________

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Communicatie:  Irma Huis in ’t Veld , tel.nr 06-575 62845 of Paul van Alphen, tel.nr 06-13165338  van de gemeente Leudal, Of via het algemene nummer  tel. (0475) 85 90 00

Gemeente Leudal 

Onze gemeente, gelegen aan de Maas, ligt centraal in Midden-Limburg. We danken onze naam aan natuurgebied het Leudal.  Met 36.000 inwoners, verdeeld over 16 dorpskernen en een oppervlakte van circa 165 km2 zijn we één van de grootste landelijke gemeenten van Limburg. Leudal is sociaal- en economisch vitaal met krachtige sectoren in de agri-business, maakindustrie en toerisme. De gemeente kent een rijk verenigingsleven en biedt een diversiteit aan kunst en cultuur. Ook zetten we ons in op gezondheid, sport en bewegen met plezier. Samenwerken met inwoners, verenigingen, bedrijven en buurgemeenten, op lokaal en regionaal niveau, is voor ons van groot belang. Dit voor de versterking van de sociaal-economische structuur. Waar nodig faciliteren we en zijn we klantgericht in onze dienstverlening. Bij initiatieven en investeringen staat duurzaamheid voorop. Trots zijn we op onze 100% coöperatieve windmolens die een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. In Leudal komt alles samen; rust, ruimte en groen. www.leudal.nl